1919 m. rugsėjo 6 d. | Vilniaus lietuvių statistika

Kiek bėra lietuvių? Centralinis Statistikos Biūras paskelbė žinią, gautą iš melduojamųjų kortelių, jog rugpiūčio 28 d. Vilniuje bebuvę lietuvių 2547.

= Kiek bėra lietuvių? Centralinis Statistikos Biūras paskelbė žinią, gautą iš melduojamųjų kortelių, jog rugpiūčio 28 d. Vilniuje bebuvę lietuvių 2547. Vyrų, daugiau ne 15 metų, 732, moterų 1284; vaikų iki 15 metų: berniukų 240, mergyčių 291. Tikėjimo: liuterių 85 (bene: ev.-reformatų?), pravoslavų 31 (visos moterys), senatikių 3, maomedonų 8, Moizės tikėjimo 167, mariavitų 2 (moteri) ir katalikų 2222.

Gudais tuo pat laiku užsirašę: 1695 (1139 pravoslaunų, 330 katalikų). Rusais 3878 (42 katalikų).

Antra tiek, pridėkime, susipratusių lietuvių yra pabėgusių iš Vilniaus. O kiek nesusipratusių? Gudai katalikai, matyti, ko nė visi rašės lenkais.

Varašių šeima išvykos iš Tytuvėnų į Panevėžį metu. Šeduva, 1939 m. liepos 17 d. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Kiek bėra lietuvių?“, Nepriklausomoji Lietuva, nr. 104, 1919 m. rugsėjo 6 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000395128?exId=99284&seqNr=2