1919 m. rugsėjo 8 d. | Apvogė ir pabėgo į Raudondvarį

Onai Gušauskienei įsilaužę į butą, pavogė 420 mark. Manoma, jog pavogusi bus Jasevičienė, kuri gyveno vienam name su Gušauskiene.

Rugsėjo 8 d. Onai Gušauskienei įsilaužę į butą, pavogė 420 mark. Manoma, jog pavogusi bus Jasevičienė, kuri gyveno vienam name su Gušauskiene, nes tuojau suėmus daiktus suskubo išeit į Raudondvarį. Ieško.

Kairėje – miesto kalėjimas. Dabartinė A. Mickevičiaus gatvė. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva, nr. 199, 1919 m. rugsėjo 11 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65191&seqNr=3