1919 m. sausio 21 d. | Iš mūsų kariuomenės

Gerą pavyzdį sekant Panemunės (palei Kauno) klebonas sužinoję, kad stovintis ten dar besiorganizuojantis 2-asis pėstininkų pulkas steigia savo ligoninę, tuojau pats pasiteiravo, kas ligonei reikalinga. Pasirodė – visko.

Gerą pavyzdį sekant Panemunės (palei Kauno) klebonas sužinoję, kad stovintis ten dar besiorganizuojantis 2-asis pėstininkų pulkas steigia savo ligoninę, tuojau pats pasiteiravo, kas ligonei reikalinga. Pasirodė – visko. Tatai ilgai nelaukdamas, nusiuntę ligoninėn savo pagalvi. Sužinojo apie tai aplinkinės moterys. Emė tatai gerą pavyzdį sekti. Kuri ką turėdama neša: paklodes, pagalves, ištisas drobinių stuomenes, tai plunksnų saujalę, tai dar ką sumanydamos ir ką turėdamos. O viena pagalvę paduodama dar pridurė:

– Tai kiek metų maniau sau: bus mano Onytei, kaip tekės. Bet, kad savo Jonuko saviškiems nepasigailėjau, tai ką čia Onutės pagalvėlės gailėtis. Kad tik pas mus ramu būtų – ne tiek Dievulis duos…

Apsigrįžo ir tyliai akis šluostydama, skarą užsimezdama išėjo.

R.

Kareivinės Šančiuose. Kaunas. 1929 m. KMM fondai


Šaltinis: Iš mūsų kariuomenės (1919, Sausio 21). Lietuva (9), p. 2. [žiūrėta 2018-12-05]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65221&seqNr=2