1919 m. sausio 22 d. | Vokiečių frontas Lietuvoje

Königsberg, 1-20. Bolševikų armijos sparnas pietuose susiduria su vokiečių kariuomene, bet spaudimo neparodo. Didesnį spaudimą bolševikai parodo į 10 armijos sparną, kuris turi užėmęs Kauno frontą.

Königsdberg, 1-20. Bolševikų armijos sparnas pietuose susiduria su vokiečių kariuomene, bet spaudimo neparodo. Didesnį spaudimą bolševikai parodo į 10 armijos sparną, kuris turi užėmęs Kauno frontą. Tas spaudimas matyti iš to, kad dešinysis sparnas 8 armijos sparnas pasitraukė ir (nėra teksto) Šiaulius. Davus paspirties 10 armijos sparnui (nėra teksto) dalykas atitaisytas. Be to, vyriausioji (nėra teksto) šiaurėje 52 postus perkėlė per šalies sienas.

Geležinės brigados likučiai ir Pabaltijos atsarginiai (arti 2 tūkst. žm.) puolė ir persiveržė per Ventą. Laikinai jie laikosi Viešnių-Srundeno srityje, iš Liepojaus į Ventą atėjo paspirties.

Vokiečių kariuomenės technika Kaune 1915-1918 m. KMM fondai


Šaltinis: Vokiečių frontas Lietuvoje (1919, Sausio 22). Lietuva (10), p. 1 [žiūrėta 2018-12-05]

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=65222&seqNr=2