1919 m. sausio 26 d. | Krašto Apsaugos štabo pranešimas

Sausio 25 ir 26 d. į žiemos vakarus nuo Vilniaus mūsų priešakinės dalys susirėmė su rusais. Rusai buvo priversti pasitraukti. Mes nuostolių neturėjome.

Štabo viršininkas karininkas Liatukas


Šaltinis: Lietuvos ūkininkas, 1919 , Nr. 3, p. 8

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB010DF585