1919 m. sausio 30 d. | Dainų vakaras

Ketvirtadienį Sausio m. 30 d. 1919 m. salėje „Liutnės“ (Jurgio pr. 8) įvyks dainininkės Adelės Nezabitauskaitės-Galaunienės dainų vakaras dalyvaujant kompozitoriui Juozui Tallat-Kelpšai.


Adelė Galaunienė – Juozas Tallat-Kelpša

1919 metų 30 dieną Vilniaus „Liutnės“ salėje J. Tallat-Kelpšos, S. Šimkaus, J. Naujalio, M. K. Čiurlionio dainas dainavo Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė. Ji, kaip ir kompozitorius ir dirigentas Juozas Tallat-Kelpša, dažniausiai siejama su profesionalaus lietuviško teatro gimimu – 1920 m. gruodžio 31 d. Dž. Verdžio „Traviata“. Kilusi iš garsios Nezabitauskų-Zabičių giminės, iki nurodytos afišoje datos Adelė (1895-1962) giedojo Salantų parapijos chore, aktyviai dalyvavo „Dainos“ draugijos veikloje, yra užfiksuota Maskvos studentų katalikų draugijos „Rūta“ vakaro Kaune fotografijoje. Besimokydama Maskvos filharmonijos draugijos (aukštojoje) muzikos ir dramos mokykloje ji dainavo Dailės teatro chore, dalyvavo viešuose koncertuose Maskvoje, Voroneže, Minske, dirbo Lietuvių draugijoje nukentėjusiems nuo karo šelpti, dalyvavo Maskvos lietuvių muzikos gyvenime. Grįžusi į Lietuvą ji aktyviai koncertavo Kaune, Vilniuje, Žemaitijos miestuose.

Vos kelios dienos iki sausio 30 dienos koncerto  – sausio 12 d. Adelė Nezabitauskaitė ištekėjo už dailininko ir dailėtyrininko Pauliaus Galaunės (1890-1988). Juos Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje sutuokė Juozas Tumas-Vaižgantas. Po kelių mėnesių – balandžio 19-ą Vilnių okupavus lenkams Galaunių šeima visam laikui apsistojo Kaune.

Juozas Tallat-Kelpša

 Juozas Tallat-Kelpša (1889-1949) rodos tik kelis metus vyresnis už Adelę Galaunienę, dar 1907 m. debiutavo kaip kompozitorius – parašė muziką A. Fromo-Gužučio dramai „Eglė žalčių karalienė“ ir pastatė ją Vilniuje. 1907-1916 m. studijavo Sankt-Peterburgo konservatorijoje, dalyvavo lietuvių draugijų veikloje, vadovavo chorams, akompanavo solistams. 1918 m. grįžęs į Lietuvą apsigyveno Vilniuje, surengė koncertų. Kaune apsigyveno dėl tos pačios priežasties kaip ir Galaunių šeima.

Kauno miesto muziejaus muziejininkė Aušra Strazdaitė-Ziberkienė

Afiša. A. Nezabitauskaitės-Galaunienės dainų vakaras, kuriame dalyvavo J. Tallat-Kelpša. Vilnius, lenkų „Liutnės“ teatro sale. 1919 m. sausio 30 d. KMM fondai

Adelė Galaunienė. KMM fondai