1919 m. spalio 1 d. | Steigiami metiniai mokytojų kursai

Prie Mariampolės, Panevėžio ir Šiaulių mokytojų seminarijų, prie Rokiškio, Ukmergės ir Telšių gimnazijų, prie Jurbarko „Saulės“ progimnazijos ir Kaune Švietimo Ministerija steigia metinius mokytojų kursus. Į kursus priimama jaunuomenė nuo 16 metų amžiaus, turinti mokslo ne mažiau, kaip 3 klasių gimnazijos.

PRANEŠIMAI

Nuo š. m. spalio m. 1 d. prie Mariampolės, Panevėžio ir Šiaulių mokytojų seminarijų, prie Rokiškio, Ukmergės ir Telšių gimnazijų, prie Jurbarko „Saulės“ progimnazijos ir Kaune Švietimo Ministerija steigia metinius mokytojų kursus.

Į kursus priimama jaunuomenė nuo 16 metų amžiaus, turinti mokslo ne mažiau, kaip 3 klasių gimnazijos.

Turį atitinkamus liudymus priimami be ekzameno, neturį egzamėnuojami iš tikybos (trumpa Senojo ir Naujojo Įstatymo istorija ir trumpas katekizmas) lietuvių kalbos (etimologija, diktantas, pasakojimas) aritmetikos (keturi sveikųjų skaičių ir trupmenų veiksmai) pradedamojo geografijos kurso.

Išėje kursus gauna teisę mokytojaut pradedamojoj mokykloj.

Mokslas kursuose nemokamas.

Kursų lankytojai gauna iš valstybės lėšų stipendijas.

Norintieji lankyti kursus kreipiasi prašymais į nurodytų mokyklų vedėjus.

Lietuvių mokytojų kursai Kaune 1919 m.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 201


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. rugsėjo 26 d., Nr. 211, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65204