1919 m. spalio 10 d. | Negeistini apsireiškimai

Ar tai rusų papročiu sekame, kad jaunučiame mūsų gyvenime pradeda rodytis tokie apsireiškimai, kurie buvo paprasti Rusuose, bet nėra geistini mums. Kam prisėjo pasižiūrėti Kauno žuvinėje rinkoje, tai kiekvienas pastebėjo , kad koks tai kareivis pardavinėjo puspadžius, kurie išduodami mūsų intendantūros.

Žinios. Lietuvoje.

 

Kaunas. Ar tai rusų papročiu sekame, kad jaunučiame mūsų gyvenime pradeda rodytis tokie apsireiškimai, kurie buvo paprasti Rusuose, bet nėra geistini mums.

Kam prisėjo pasižiūrėti Kauno žuvinėje rinkoje, tai kiekvienas pastebėjo , kad koks tai kareivis pardavinėjo puspadžius, kurie išduodami mūsų intendantūros. Dabar vėla. Nespėjo kareiviams atvežti iš Amerikos mažiučiukuose maišeliuose tabokos, kaip jis pasirodė ir liuosoje prekyboje. Kol kas, tiesa, iš po skverno, bet tuojau, beabejo, parsidavinės ir viešai. Kareiviams atvežtos tabokos dar nematė kareiviai, o jau ja spekuliuoja. Ar tai taip lengva įeiti į mūsų intendantūros ar tiekimo sandėlius? Visgi, nuo ko tai prideri, turėtų atkreipti į tai didesnės domės.

Kariškis P-tis.

Potvynis „Žuvų“ turguje. 1926 m. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija. Iš Kauno miesto muziejaus fondų


Šaltinis: Žinios. Lietuvoje, Kariškių žodis,  1919 10 10, Nr. 21, p. 161

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48881&biRecordId=4490