1919 m. spalio 15 d. | Jaunimo choro pirmoji repeticija

Gerbiamasai J. Tallat-Kelpša maloniai sutiko lavinti Kauno Aleksoto Liet. Kat. Jaunimo Kuopos chorą. Pirmoji repeticija įvyks trečiadienį, spalių 15 d. 7 val. vakarą.

Kauno kronika

– Jaunimo choras. Gerbiamasai J. Tallat-Kelpša maloniai sutiko lavinti Kauno Aleksoto Liet. Kat. Jaunimo Kuopos chorą. Pirmoji repeticija įvyks trečiadienį, spalių 15 d. 7 val. vakarą. Ligi šiol dalyvavusiųjų jaunimo chore dainininkų ir dainininkių maloniai laukiama atvykstant, taip pat kviečiama maloniai atsilankyti naujų dainos mėgėjų dainininkų ir dainininkių.

Juozas Tallat-Kelpša. Apie 1920 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. spalio 14 d., Nr. 227, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65235