1919 m. spalio 16 d. | Mažeikių 4 klasių vidurinė mokykla

Mažeikiuose šiais metais kuriama vidurinė 4 klasių mokykla. Mokiniai pabaigę šią mokyklą įgyja baigusių keturias gimnazijos klases teisių. <…> Mokslo mokesnis 200 auksinų metams. Beturčiai gali būti nuo mokesčio atleidžiami. 

PRANEŠIMAI

Mažeikių 4 klasių vidurinė mokykla

Mažeikiuose šiais metais kuriama vidurinė 4 klasių mokykla. Mokiniai pabaigę šią mokyklą įgyja baigusių keturias gimnazijos klases teisių.

Šiais mokslo metais bus I ir II klasės; jei susirinks pakankamai mokinių II klasei ir ji bus. Į pirmąją klasę gali stoti išėjusieji pradedamosios mokyklos kursą, į antrą išėjusieji nemažiau kaip vieną gimnazijos klasę.

Mokslo mokesnis 200 auksinų metams. Beturčiai gali būti nuo mokesčio atleidžiami. Prašymus paduot ir pasiteiraut mokyklos reikalais galima pas mokyklos vedėją.

Mokyklos vedėjas


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. spalio 16 d., Nr. 229, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65237