1919 m. spalio 2 d. | Skrajojamasis Juozo Vaičkaus teatras

Skrajojamasis Juozo Vaičkaus Teatras Ketvirtadieny, spalių 2 d. Miesto teatre bus vaidinama senai žadėtoji 3-jų veiksmų H. Ibseno drama „S O L N E S“.

TEATRAS ir MUZIKA

Skrajojamasis Juozo Vaičkaus Teatras

Ketvirtadieny, spalių 2 d. Miesto teatre bus vaidinama senai žadėtoji

3-jų veiksmų H. Ibseno drama „S O L N E S“.

Pradžia lygiai 7 val. vakare

Aktorius, režisierius, pirmosios skrajojamosios aktorių trupės organizatorius
Juozas Vaičkus.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 285


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. spalio 2 d., Nr. 216, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65240