1919 m. spalio 21 d. | Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų

21 d. Bolševikai mėgino persikelti per Dauguvą, bet mūsiškių buvo tuojau išsklaidyti. Dešinįjį mūsiškių sparną bolševikai apšaudė iš artilerijos.

21 d. Bolševikai mėgino persikelti per Dauguvą, bet mūsiškių buvo tuojau išsklaidyti. Dešinįjį mūsiškių sparną bolševikai apšaudė iš artilerijos. Bermontininkų fronte ties Radviliškiu mūsiškiai  po kautynių atsitraukė iš kaimų: Paežeriai, Kurkliai, Velžiai, Nekrašiūnai, Varnėnai. Veprių rajone ties Gavėnonių kaimu ir Sližių dvaru lenkai kasa apkasus.

DLK Algirdo pulko I-ojo bataliono kariai 1919 m. rugsėjį, netoli Daugpilio. Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991, priedų


1929 m., minint Nepriklausomybės kovų dešimtmetį, Lietuvos kariuomenės žurnalas „Karys“ ėmėsi darbo paminėti visus svarbius Nepriklausomybės kovų epizodus. Šiame epizode – aprašymas iš 1919 m. spalio 21 d. vykusių kovų skirtinguose frontuose.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų, Karys, 1929, Nr. 41, p. 688

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85934&biRecordId=119492