1919 m. spalio 23 d. | Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų

23 d. Bolševikai, susirinkę ant dešiniojo Dauguvos upės kranto, su balta vėliavėle mūsiškiams kažką signalizavo, bet mūsiškiai šautuvų ugnimi juos tuojaus išvaikė.

23 d. Bolševikai, susirinkę ant dešiniojo Dauguvos upės kranto, su balta vėliavėle mūsiškiams kažką signalizavo, bet mūsiškiai šautuvų ugnimi juos tuojaus išvaikė. Lenkai sutraukė didesnes jėgas Želvos, Šešuolių, Širvintų ir Gelvonių rajonuose ir dar vis traukia daugiau kariuomenės.

Lietuvos kariuomenės artileristų arklidės 1919 m. rudenį pozicijose prie Dauguvos. Nuotrauka iš Petras Ruseckas, Savanorių žygiai. I t., Vilnius, 1991, priedų


Dar vienas Nepriklausomybės kovų epizodas, švenčiant įvykių dešimtmetį, pasirodęs Lietuvos kariuomenės žurnale „Karys“.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Pažymėtini įvykiai prieš 10-11 metų, Karys, 1929, Nr.41, p. 688.

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=85934&biRecordId=119492