1919 m. spalio 24 d. | Vokiečiai mus nuginklavo

Apie 5 val. ryto staiga mūsų kareivinėse pasigirdo vokiečių komanda: „Aufsteigen, aufsteigen!” Atsiplėšę akis, žiūrime – pilna kareivinė vokiečių kareivių.

1919 m. spalio 24 d. apie 5 val. ryto staiga mūsų kareivinėse pasigirdo vokiečių komanda: „Aufsteigen, aufsteigen!” Atsiplėšę akis, žiūrime – pilna kareivinė vokiečių kareivių. Prislėgtų ūpu keliamės ir galvojame, ar tai tikrenybė, ar gal sapnas. O vokiečiai tik renkasi mūsų ginklus. Paskum įsibrovė į mūsų sandėliuką, iš kurio paėmė odą padams, Visą grobį, susidėję vežimam, išsivežė Palangon, iš kur jie ir buvo atvykę.

Tai buvo bermontininkų kareivių kuopa.

Stasys Piktuižis. Kretinga. 1937. III. 15

Lietuvos kariuomenės savanoris. Apie 1920 m. Kretingos muziejaus fondai


Fotografijos prieiga internetu: https://www.limis.lt/greita-paieska/perziura/-/exhibit/preview/136505955?s_id=SDbHkR3Et2pY4w9B&s_ind=30&valuable_type=EKSPONATAS

Šaltinis: Savanorių žygiai, t.1, Vilnius, 1991, (sud. P. Ruseckas, orig. Kaunas, 1937), p. 314.