1919 m. spalio 28 d. | Jablonskio lietuvių kalbos kursai

Neseniai Švietimo ministerija įsteigė lietuvių kalbos kursus rengti lietuvių kalbos mokytojams gimnazijai. Visus dalykus – etimologiją (žodžių sudėtį, sudurtį, priesagas, kirčius), sintaksę, linksnių mokslą, tarmės mokslą, rašybą, lietuvių literatūros istoriją, literatūros teoriją… – dėsto J. Jablonskis.

Kauno kronika

– Jablonskio lietuvių kalbos kursai.

Neseniai Švietimo ministerija įsteigė lietuvių kalbos kursus rengti lietuvių kalbos mokytojams gimnazijai. Visus dalykus – etimologiją (žodžių sudėtį, sudurtį, priesagas, kirčius), sintaksę, linksnių mokslą, tarmės mokslą, rašybą, lietuvių literatūros istoriją, literatūros teoriją… – dėsto J. Jablonskis. Dirba – nagrinėja (ypač visas mūsų lietuvių kalbos skaitymų knygas, chrestomatijas – prozą ir eilėraščius, jų turinį, kalbą ir t.t.), rašinius rašo – ir lektoris ir klausytojai – kursuos kasdien po valandą – nuo 5 ligi 6, (kartais ilgiau) ir namie. Klausytojų įvairaus mokslo, betgi išėjusių gimnazijos mokslą (arba tiek, kiek gimnazijos), prisirinko kelios dešimtys, yra ir žymių plunksnos darbininkų. Mokslas truks keletą mėnesių. Mokėt reikia 50 auksinų mėnesiui. ­– Visi kursų lankytojai neatsidžiaugia gavę tokios gražios progos pramoksti daugiau savo gimtosios kalbos iš brangaus mūs kalbininko.

Azg.

Žymiausias lietuvių kalbos žinovas Jonas Jablonskis.
Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 13


Šaltinis: Lietuva, 1919 m. spalio 28 d. Nr. 239, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65248