1919 m. spalio 29 d. | Jau išspausdinta ir gaunama pirkti „LIETUVOS MOKYKLOS“

Jau išspausdinta ir gaunama pirkti „LIETUVOS MOKYKLOS“ šių metų 1-oji knyga, 1-je daly, be daugelio įvairių straipsnių, mokslo terminų, programų, recenzijų, apžvalgų, dar visi, kokie išleisti Švietimo Ministerijos įsakymai, cirkulerai, gimnazijų, mokytojų seminarijų ir kursų įstatai, planai bei programos.

Jau išspausdinta ir gaunama pirkti

„LIETUVOS MOKYKLOS“

šių metų 1-oji knyga, 1-je daly, be daugelio įvairių straipsnių, mokslo terminų, programų, recenzijų, apžvalgų, dar visi, kokie išleisti Švietimo Ministerijos įsakymai, cirkulerai, gimnazijų, mokytojų seminarijų ir kursų įstatai, planai bei programos ir ką tik pabaigtoji svarstyti Šv. Min. pradedamosios 4 metų mokyklos programa. 2-je daly psichologijos ir logikos mokymo pavyzdžiai. Iš viso 24 pusl. didelio formato, gero poperio, storu viršeliu. Kaina 25 auks.

Reikalauti visuose knygynuose. Didžiausias (komisijos) sandėlis Šv. Kazimiero Draugijos knygyne, Kaune, D. Vilniaus g-vė 34 ir pas leidėją, Laisvės Alėja 55.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919, spalio 29 d., Nr. 240, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65249