1919 m. spalio 3 d. | A. a. Ginklo draugui Karžygiui Karužui Jurgiui Sidaravičiui

Nors pagailo, bet teisybė, Juk šitoj mirtis, Teikia Lietuvai liuosybę, Bus mums pavyzdys! Te kiekviens verguvės pančius Traukiant Lietuvos, Kaip Karužas Sideravičius Gyvastį aukuos!!!

 

Karo Mokyklos auklėtinis Petras Biržys.

A. a. Ginklo draugui Karžygiui Karužui Jurgiui Sidaravičiui

Sužinojome, kad miręs

Nuo sunkių žaizdų

Baisenybių daug patyręs

Karo lauke Tu.

 

Neseniai Tau išlydėjo

Tėvai iš namų

Ir širdin jie Tau įdėjo

Prakilnių jausmų.

 

Pažadėjai už Tėvynę

Galvą atiduot –

Savo protėvių gimtinę

Kad tik išvaduot.

 

Neseniai dar kaip erelis

Tu karan skridai –

Tave nešė juodberėlis –

Per kraujus bridai…

 

Priešo kulkos tavęs laukė, –

Karan atvykai

O meilužę – geltonplaukę

Verkiant palikai…

 

Nors pagailo, bet teisybė,

Juk šitoj mirtis,

Teikia Lietuvai liuosybę,

Bus mums pavyzdys!

 

Te kiekviens verguvės pančius

Traukiant Lietuvos,

Kaip Karužas Sideravičius

Gyvastį aukuos!!!

1919 m. rugpjūčio 24 d. mūšyje žuvęs Lietuvos kariuomenės leitenantas Jurgis Sidaravičius, kuriam skiriamas šis eilėraštis. Fotografija iš Kazimiero Ališausko knygos ,,Kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės 1918 – 1920“, Čikaga, 1972, p.281.


Šias gražias eiles skirtas žuvusiam Lietuvos kariuomenės leitenantui parašė kitas jaunas Lietuvos kariuomenės savanoris Petras Biržys, vėliau išgarsėjęs ir geriau žinomas kaip „Pupų Dėdė“ ir tapęs poetu, publicistu ir net dainininku, kurio šmaikštus žodis garsėjo visoje Lietuvoje.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Petras Biržys, A. a. Ginklo draugui Karžygiui Karužui Jurgiui Sidaravičiui, Kariškių žodis, 1919 10 03, Nr. 20, p. 159.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48882&biRecordId=4490