1919 m. spalio 4 d. | Tautos teatras atsilankė Naumiestyje

Atvažiavimas Tautos Teatro į Naumiestį – visas atsitikimas. Štai elgeta neregė be galo susirūpinusi, ar jai teks kaip nors patekt bent į kurį spektaklį, ar ne. Visi stengiasi padėti kuo kas gali: darbu, patarimu, butais ir t. t.

TEATRAS ir MUZIKA

Naumiestis.

Tautos Teatro atsilankymas. Kaip matyti, Tautos Teatras savo maršrutą pradeda nuo Naumiesčio. Mes, naumiestiečiai apie šį teatrą supratimą turėjome nuo pat pirmųjų jo gyvatos dienų ir seniau jau laukėme, ir patys netikėjom, kad Tautos Teatras iš sostinės važiuotų į kokį provincijos kampelį. Bet štai dar savaite anksčiau kuklios afišos su gražia tautos teatro emblema pasirodo mieste ir skelbia net 5 vaidinimus.

Atvažiavimas Tautos Teatro į Naumiestį – visas atsitikimas. Štai elgeta neregė be galo susirūpinusi, ar jai teks kaip nors patekt bent į kurį spektaklį, ar ne.

Visi stengiasi padėti kuo kas gali: darbu, patarimu, butais ir t. t.

Spalių 4 d. pirmas vaidinimas – „Visų Žmonių“ misterija, jau tik įėjus į salę traukia akį iki šiol buvusi prasta, kalkiuota, dabar nupieštomis gėlėmis uždanga, – tai siurprizas naumiestiečiams. Atsiskleidus jai scenoj irgi kažkas naujo, nepaprasto. Pasirodo, turima jų ir dekoracijos. Kurinio prologas – ir visa auditorija domisi ir stebisi. Per pirmą veiksmą norėta kaip ir atsipeikėt ir suprast, kas darosi. Antrame veiksme publika kaip ir atbudo pasirodžius storajam giminaičiui, palinksmėjo. Itin įdomiai įkūnytas Mirties pareiškimas (žodžiu „mirtis“ scenoje užsidega raudona šviesa ir pasigirsta trenksmas) pagamino prieš kiekvieną žiūrėtoją mirties vaizdą.

Per nelyg daug jau maža vietos šioj korespondencijoj aprašyti kūriniui ir tam visam, ką jis gamina vaidinant Tautos Teatro trupei; tą jau reikia palikti padaryt mačiusiems kaune. Čia tik noriu pasisakyt pluoštelį įspūdžių, gautų per vaidinimus. /…/

Maloningai minėsim ir lauksim, tikėdami, kad tai ne paskutinis mūsų aplankymas.

Naumiestietis

Tautos teatro spektaklio programos fragmentas.
Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva, 1919, lapkričio 26 d., Nr. 256, p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65127