1919 m. spalio 5 d. | Ateitininkų vakaras dešimties metų sukakčiai paminėti

 Ateitininkų vakaras, dešimties metų sukakčiai paminėti bus šį sekmadienį spalių 5 dieną šv. Mikalojaus salėje. Nuo 5 val. bus fantų loterija. Nuo 6 val. bus mėgėjų vaidinama A. Diržytės triveiksmė drama „Gyvenimo pasaka“.

 

VILNIAUS ŽINIOS

Ateitininkų vakaras, dešimties metų sukakčiai paminėti bus šį sekmadienį spalių 5 dieną šv. Mikalojaus salėje. Nuo 5 val. bus fantų loterija. Nuo 6 val. bus mėgėjų vaidinama A. Diržytės triveiksmė drama „Gyvenimo pasaka“. Paskui choras padainuos tautos himną ir Ateitininkų himną. Paskui žaidimai ir šokiai.

Lietuvos moterų kultūros draugijos bei vidurinės mokyklos Antalieptėje 1929 m. birželio 2 d. ateitininkų ir skautų artistų grupė. Antalieptė, Zarasų raj. Kauno miesto muziejaus
fondai


Šaltinis: „Nepriklausomoji Lietuva“, 1919 m. spalio 4 d., Nr. 112, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=99292