1919 m. spalio 6 d. | Žinios iš Lietuvos

Važiuojant į ir iš Šimonių ant kelių padaryta daug gražiai papuoštų žaliais vainikais ir gėlėmis vartų. Keliai apsodinti berželiais. Tai padaryta lietuvių kareivių sutikimui.

Šimonys

Jaunimas čia susipratęs. Važiuojant į ir iš Šimonių ant kelių padaryta daug gražiai papuoštų žaliais vainikais ir gėlėmis vartų. Keliai apsodinti berželiais. Tai padaryta lietuvių kareivių sutikimui. Moterys ir merginos audžia ir noriai duoda audeklus mūsų kareiviams.

Skulptoriaus Juozo Zikaro 1937 m. sukurtas bareljefas „Savanoriai“ iš Petro Rusecko knygos „Savanorių žygiai“. T.1, Vilnius, 1991, priedai


Šioje naujienoje aprašoma tuomet visoje Lietuvoje būdinga pagarbos kariams išraiška. Vykstančios kovos dėl nepriklausomybės suvienijo Lietuvą, o kariams savanoriams demonstruota didelė pagarba.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas JazavitaŠaltinis: Šimonys, Draugas, 1919 10 06, p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197101