1919 m. spalio 9 d. | Petrapilio artistų grupė Kaune

Naujai atvažiavusi Petrapilio artistų grupė stato Kauno Miesto Teatre 4-ių veiksmų Ostrovskio dramą „Be kaltės pasmerktieji“.

Kauno kronika

– Ketvirtadienį spalių m. 9 d. naujai atvažiavusi Petrapilio artistų grupė stato Kauno Miesto Teatre 4-ių veiksmų Ostrovskio dramą „Be kaltės pasmerktieji“. Svarbią Kručininos rolę atliks Marijos Teatro artistė Bugarnė.


Šaltinis: „Lietuva“, 1919 m. spalio 08 d., Nr. 222, p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65256