1919 m. vasario 17 d. | Krašto Apsaugos štabo pranešimas

Priešininko pusėje yra 2 užmušti, 5 sužeisti ir 7 pateko į nelaisvę. Kiti pabėgo. Mes paėmėme šautuvų ir amunicijos. Tame mūšyje garbingai žuvo vienas mūsų kareivis.

Krašto Apsaugos štabo pranešimas

Į šiaurės vakarus nuo Vilniaus

Naktį vasario 17 – 18 d. mūsų kariuomenės būrys užpuolė Krakenavos miestelį, kur rusams daug padėjo ginkluoti vietiniai bolševikai. Priešininkas buvo sumuštas. Priešininko pusėje yra 2 užmušti, 5 sužeisti ir 7 pateko į nelaisvę. Kiti pabėgo. Mes paėmėme šautuvų ir amunicijos. Tame mūšyje garbingai žuvo vienas mūsų kareivis.

Štabo viršininkas karininkas Liatukas


Pranas Liatukas, gimęs 1876 m., 1902 m. stojo savanoriu į Rusijos kariuomenę, kovojo Pirmojo pasaulinio karo frontuose, buvo tris kartus sužeistas. 1918 m. gruodį – 1919 m. kovą buvo Lietuvos krašto apsaugos ministerijos štabo viršininkas. Tais pačiais metais išsitarnavo generolo leitenanto laipsnį, 1920 m. spalį – 1921 m. vasarį ėjo kariuomenės vado ir krašto apsaugos ministro pareigas. 1920 m. išėjo į atsargą. 1945 m. NKVD nukankintas tardymo metu.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita

Atvirukas su J. Zikaro skulptūros reprodukcija „Už Nepriklausomybę“. Leistas A. Kunkio knygyno Klaipėdoje, XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos ūkininkas, 1919 , Nr. 6 ,p. 1.

Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=13695&biRecordId=2902