1919 m. vasario 18 d. | Prarastas dar vienas

Savanoriui einant gatve, į jį atkreipė dėmesį vienas vokietis. Tuoj jis įbėgo į kareivines, pasiėmęs šautuvą išbėgo lauk ir paleido į savanorį šūvius. Ar šiuokart vokietis buvo girtas, ar blaivas, nebepamenu.

Vasario 18 ar 19 d. naktį Šančiuose, Juozapavičiaus prospekte, vėl vokiečiai nušovė mūsų vieną savanorį Bronių Simokaitį. Savanoriui einant gatve, į jį atkreipė dėmesį vienas vokietis. Tuoj jis įbėgo į kareivines, pasiėmęs šautuvą išbėgo lauk ir paleido į savanorį šūvius. Ar šiuokart vokietis buvo girtas, ar blaivas, nebepamenu.

Atvirukas su skulptoriaus Antano Aleksandravičiaus skulptūros reprodukcija „Už Lietuvos Nepriklausomybę“. Leistas Marijampolėje. 1921 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Stasys Butkus, Vyrai Gedimino kalne, Mėmingenas, 1957, p. 118.