1919 m. vasario 26 d. | Suareštuotas princas Leopoldas

Muniche suareštuotas Bavarijos princas Leopoldas, kuris kituomet vadovavo vokiečių armijoms Lietuvoj ir Lenkijoj. Jis ir jo brolis, sosto įpėdinis, intariami suokalbyje, kuris surištas su premjero Eismerio nužudymu.

Lenkų kariuomenė briaujasi Lietuvoje.

Londonas. vas. 26 – Muniche suareštuotas Bavarijos princas Leopoldas, kuris kituomet vadovavo vokiečių armijoms Lietuvoj ir Lenkijoj. Jis ir jo brolis, sosto įpėdinis, intariami suokalbyje, kuris surištas su premjero Eismerio nužudymu.

Badene nepavyko bolševikams sukelti revoliucijos ir teroro.


Šiame ,,Draugo“ straipsnelyje yra aprašomas Bavarijos princas feldmaršalas Leopoldas, kuris 1916–1918 m. vadovavo Oberostui, Vokietijos kariuomenės tiesiogiai valdomai teritorijai, kurios branduolį sudarė Lietuva ir dalis dab. Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos teritorijų. Po Vokietijai sėkmingos Brest-Litovsko taikos, kurią pasirašė jo štabo viršininkas generolas Maksas Hofmanas, Leopoldas pergalingai atsistatydino ir grįžo gyventi į Bavariją dar nesibaigus I-am pasauliniam karui. Karui pasibaigus Vokietijos pralaimėjimu, socialistai jį nuvertė, tikėjosi sukurti socialistinę Bavarijos respubliką. Socialistų lyderis Kurtas Eisneris norėjo skelbti savarankišką Bavarijos respubliką, bet 1919 m. vasario 21 d. buvo nužudytas monarchistinių pažiūrų asmens. Dėl to buvo suimtas princas Leopoldas. Vėliau Bavarijos socialistinė respublika buvo panaikinta, o jos vykdyta neatsargi, skubiom reformom pagrįsta politika radikalizavo daug vietos monarchistinių pažiūrų nacionalistų, vėliau įsijungusių į nacionalsocialistų judėjimą.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Suareštuotas Princas Leopoldas, Draugas, 1919 02 26, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197120