1919 m. vasario 6 d. | Karė atsiėjo 450 milijardų

Per keturis karės metus dvi trečdalys pasaulio buvo suspendavusios visokius žmonių gyvenimui reikalingus išdirbimus. Visur buvo gaminama tik naikinanti karės medžiaga žudyti žmones ir naikinti pagamintus žmonių turtus.

LONDONAS,  vas. 6 – Daily Telegraph įrodinėja, jog šita karė žmonijai atsiėjusi $200,000,000,000, gi su kare surišti kitokie nuostoliai – $250,000,000,000.

Straipsnio autorius sako, jog milžiniškos pinigų sumos išeikvota šalių išnaikinimui. Taippat užtraukta milžiniškos skolos.

Per keturis karės metus dvi trečdalys pasaulio buvo suspendavusios visokius žmonių gyvenimui reikalingus išdirbimus. Visur buvo gaminama tik naikinanti karės medžiaga žudyti žmones ir naikinti pagamintus žmonių turtus.

Bet moraliu žvilgsniu karė taippat pasėkminga. Sutriuškino ji ant visuomet Prūsų militarizmą. Kuomet dar paims galas socijalistus bolševikus, tuomet ant Europos griuvėsių pražydės naujas pasaulis. Tuomet milijardai dolerių bus išleidžiami kulturiniems darbams.

Bet ar tuomet žmonija jausis patenkinta ir laiminga, tai jau kitas klausimas.

Vilniaus g. Kaunas. 1915 m. KMM fondai


Šaltinis: Karė atsiėjo 450 milijardų, Draugas, 1919 02 06, p. 1. [žiūrėta 2019-01-30]

Internetinė prieiga: http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197126


Po Pirmojo pasaulinio karo, pradėjus taikos derybas, buvo aktualu bent apytikriai suskaičiuoti nuostolius. Žinoma, tai daugiausiai darė laimėjusioji pusė. Nors tiek materialiai, tiek moraliai karas buvo labai pražūtingas, vyravo viltis, kad tai daugiau nepasikartos. Kaip istorija parodė, šios viltys, deja, buvo nepagrįstos.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Simonas Jazavita