1920 liepos 3 d. | Pribuvėjų Kursai Kaune

Pamokos naujos grupės pribuvėjų akušerių prasidės š. m. rugpiučio 16 d. prie Kauno Ligoninės. Mokslas tęsis iki Liepos mėn. 1921 m. Baigusios ir išlaikiusios ekzamenus, gaus pribuvėjų pažymėjimą.

Pamokos naujos grupės pribuvėjų akušerių prasidės š. m. rugpiučio 16 d. prie Kauno Ligoninės. Mokslas tęsis iki Liepos mėn. 1921 m. Baigusios ir išlaikiusios ekzamenus, gaus pribuvėjų pažymėjimą. Priimamos moterys ir merginos, turinčios nemažiau 18 metų ir išėjusios nemažiau 18 metų ir išėjusios nemažiau 2 klasių mokyklą arba jos kursą.

Už mokslą kursų lankytojos įneša 300 auks. Skaičius mokinių apribotas.

Prie prašymo reikia pridėti pažymėjimą apie mokslo baigimą ir markę atsakymui. Prašymus siųsti rugpiučio 1 d.  Pribuvėjų Kursų Vedėjui Dr. Mažyliui, Kauno Ligoninė, Viešoji Aikštė, Kaunas, 2 – 1

Sveikatos departamentas


Šis įrašas dienraštyje rodo kaip Lietuvoje buvo ruošiamasi parengti didelį kiekį akušerių, kurių tuomet trūko. Nuotraukoje pavaizduoti asmenys, buvo aktyvūs 1920 m., minėtų procesų metu. Tai tekste minimas Pribuvėjų kursų vedėjas profesorius Pranas Mažylis ir Sveikatos departamento direktoriaus pavaduotojos pareigas ėjusi profesorė Vanda Tūmėnienė, kuri buvo vieną pirmųjų moterų Lietuvoje pasiekusių dideles aukštumas tiek ne tik Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamente, bet ir akademinėje srityje kaip ilgai ėjusi Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto vaikų ligų katedros vedėjos pareigas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita


Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto profesoriai, tarp jų ir akušerijos mokslo pradininkai Lietuvoje. Profesorius Pranas Mažylis – stovi 3-ias iš kairės, profesorė Vanda Tūmėnienė, sėdi 4-a iš dešinės. 1931 m. Lietuvos centrinio archyvo nuotrauka.