1920 m. balandžio 11 d. | Ministeris Pirmininkas grįžo

Penktadienį grįžo į Kauną Ministerijs Pirmininkas aplankęs Panevėžį, Pumpėnus, Pasvalį, Biržus, Vabalninkus, aplankęs tenai visas Valdžios ir visuomenės įstaigas.

Penktadienį grįžo į Kauną Ministerijs Pirmininkas aplankęs Panevėžį, Pumpėnus, Pasvalį, Biržus, Vabalninkus, aplankęs tenai visas Valdžios ir visuomenės įstaigas. Grįždamas Dotnavoj turėjo pasitarimų su Anglų pulkininku Tallents ir Anglų finansininkais svarbiais politikos reikalais.

E. Galvanauskas. 1920 m. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Ministeris Pirmininkas grįžo (1920, Balandžio 13). Lietuva (80 (362), p. 2. [žiūrėta 2020-02-28]

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64751&seqNr=2