1920 m. balandžio 13 d. | Vyrai ir moterys!

Balandžio 14 ir 15 d. Rinkimai į Seimą. Likimas mūsų rankose! Visi lietuviai, labiausiai sodiečiai, supraskit šiandien didžiausią savo prievolę, eikit visi į rinkimų vietą!

Balandžio 14 ir 15 d. rinkimai į Seimą. Perskaitykit visus kandidatų sąrašus ir tą, kurs jums labiausia patinka, kurio žmonėm labiausiai pasitikit, įdėkit į voką (kovertą) ir neškit paduot į rinkimų vietą. Nešant, reikia pasiimti pasas arba asmens pažymėjimas (paliudymas). Sąrašo nesutepkit, parašytų pavardžių nebraukit, naujų nepridėkit, nes kitaip balsas bus perniek.

Tai yra kiekvieno piliečio prievolė.

****************************

Artinas paskutinė valanda. Balandžio 14 ir 15 d. Rinkimai į Seimą. Likimas mūsų rankose! Visi lietuviai, labiausiai sodiečiai, supraskit šiandien didžiausią savo prievolę, eikit visi į rinkimų vietą! Dėkit savo korteles į urnas, balsuodami visi tik už lietuvių kandidatų sąrašus, nes jums to nepadarius, įsigalės mūsų krašte svetimtaučiai – tuomet niekais nueis visi mūsų vargai, besiekiant Lietuvos nepriklausomybės, ir mūsų iki šiol lietas kraujas.

Kariškis


Šaltinis: Vyrai ir moterys! (1920, Balandžio13). Lietuva (81 (363), p. 1. [žiūrėta 2020-02-28]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64750&seqNr=1