1920 m. balandžio 14 d. | Iš Meno Apžvalgos Parodos

Kadangi Švietimo Ministerijos rūmai, kur žadėjo būti paroda, perduodami Steigiamajam Seimui, Meno Apžvalgos Paroda bus atidaryta kitoj vietoje, Laisvės Alėja 74 Nr. <…> Iš atsiųstų meno kūrinių jau dabar galima spręsti, kad Paroda bus didelė ir įvairi.

Kadangi Švietimo Ministerijos rūmai, kur žadėjo būti paroda, perduodami Steigiamajam Seimui, Meno Apžvalgos Paroda bus atidaryta kitoj vietoje, Laisvės Alėja 74 Nr., kur parodai paskyrta 10 kambarių su sale. Butas reikalingas didesnio remonto ir delto Parodos atidarymas nukeltas į gegužės 1 dieną. Eksponatų priėmimas pailgintas ligi balandžio 18 dienos. Iš atsiųstų meno kūrinių jau dabar galima spręsti, kad Paroda bus didelė ir įvairi.

Pastaruoju laiku į Parodą atsiuntė: J. Zikaras (antrą kartą) skulptūras darbų, paveikslų ir grafikos, A. Varnas – naujų paveikslų ir piešinių, V. Švipas – piešinių ir Skulptūros darbų, A. Galdikas paveikslų, A. Sutkus – juostų, kaišytinių ir prijuosčių, Z. Naujalis – medžio dirbinių, Pr. Šlekis – medžio dirbinių, M. Zareckaitė ir D. Raudonikiutė – margučių, S. Šitkus – Vytį, Kairiunaitis juostų ir įvairių audinių, Astramskiene – audinių.

J. Šeškevičius – tarbelių, juostų ir kankles, M. Pakalkienė – audinių ir t. t.

Eksponatus siųsti Parodos Komisijos Vardu, D. Vilniaus g. 2 Nr.

Parodos Komisija

Skulptorius Juozas Zikaras. Fotografija iš kn. Juozas Zikaras. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2009, p. 11


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. balandžio 14 d., Nr. 82 (364), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64749