1920 m. balandžio 16 d. | Naujas sukilimas vokiečiuose?

<Vorvarts> praneša IV. 14 ryto leidiny apie naują valstybinį sukilimą, kurį rengia reakcininkai, ir prašo visus padėti ir tiekti žinias apie tokio sukilimo žymes.

Berlynas, IV. 16 (Elta) <Vorvarts> praneša IV. 14 ryto leidiny apie naują valstybinį sukilimą, kurį rengia reakcininkai, ir prašo visus padėti ir tiekti žinias apie tokio sukilimo žymes. Yra žinių, kad tas sukilimas rengiamas ketvirtadienį (šiandien).

Berlynas. 1914 m. BesitzvonAlfredHagemann, Stuttgart


Šaltinis: Naujas sukilimas vokiečiuose?, Lietuva, 1920 m. balandžio 17 d., nr. 84, p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/portal/lt/record/2048043/ProvidedCHO_Universit_t_Osnabr_ck___Historische_Bildpostkarten_7954.html