1920 m. balandžio 19 d. | Susekta žiauri žmogžudybė

Suimti Kajetonas Petrauskas ir Zosė Bardauskaitė. Zosė Bardauskaitė gyveno pas K. Petrauską Gardenuos, Pašiaušio valsč., kaip tarnaitė. K. Petrauskas vedęs, bet gyveno su savo pačia ir su tarnaite.

Pašiausis, Šiaulių apskr. (Pašiaušė – kaimas Kelmės rajone, XX a. tarpukariu gyvenvietė žinoma kaip Pašiaušis.)

Balandžio 19 dieną suimti Kajetonas Petrauskas ir Zosė Bardauskaitė. Zosė Bardauskaitė gyveno pas K. Petrauską Gardenuos, Pašiaušio valsč., kaip tarnaitė. K. Petrauskas vedęs, bet gyveno su savo pačia ir su tarnaite. Susekta, kad K. Petrauskas su Z. Bardauskaite per septynerius metus turėję šešetą vaikų ir visus juos Bardauskaitė žudžiusi ir paslėpusi. Šeštąjį beslepiant milicija susekė ir 1920 m. balandžio 19 dieną paaiškėjo ir kitos žmogžudybės. Abudu suimti ir sėdi Pašiaušio milicijoj ligi teismo.

Šipulėlis

Pašiaušė. Namas. XX a. I p. Šiaulių „Aušros“ muziejus


Šaltinis: Susekta žiauri žmogžudystė (1920, Balandžio 30). Lietuva (95 (377), p. 2. [žiūrėta 2020-04-02]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64735&seqNr=2