1920 m. balandžio 2 d. | Laisvės Aleja

Čia vaikštinėja gražiai pasipuošusių vyriškių ir moterių, o ir nuskurusių neturtėlių. Negeras dalykas, į kurį niekas nekreipia akies, jis daro labai blogo įspūdžio, tai būtinai reiktų Kauno gatvėse, o labiausi – Laisvės Alejoj pašalint. Čia švaistos ir daugybė nuskarmalavusių vaikų, kurie veik graibo vaikščiojančius gatve už skvernų, prašydami nors „vieną kapeiką“. 

Kas Kauno gyventojų nežino Laisvės Alejos? Tai yra viena gražesnių Kauno gatvių. Kalbu „gražesnių“ – Kaune nėra nė vienos gražios gatvės – visos purvinos, nešvarios, nevalomos nuo purvyno. Į gatves ir gatveles visur, net dienos metu, lieja visokių nešvarumų, tas visa daro ne tik nemalonaus įspūdžio, bet labai kenkia sveikatai. Niekas į visa tai nekreipia akies, rodos, kad tai ne tik pakenkčiama, bet būtinai reikalinga, be to žmogus nei apsieiti negali. Laisvės Aleja yra kiek švariau laikoma; taip Laisvės Aleja ir yra gražesnė, neg kitos. Laisvės alėja gana plati, laikoma geresnėj tvarkoj, viduriu gatvės eina gana platus takas, liepų nusodintas, kurios daro gero įspūdžio, o labiausia pavasario metu, kada jaunos liepelės ima sprogt arba vasarą joms žydint, Laisvės Alejos šonais stovi gražiausi Kauno rūmai: gimnazijos rumas, pašto, Lietuvos prekybos ir pramonės Bankas, Gustaičio cukrainė, plevėsuoja užsienio atstovybių vėliavos, o alejos gale stovi milžiniškas soboras.

Laisves Aleja, tai yra pamėgta Kauno visuomenės vieta, kur galima matyt daugybę vaikštinėjančių žmonių, visokio luomo ir lyčių.

Čia vaikštinėja gražiai pasipuošusių vyriškių ir moterių, o ir nuskurusių neturtėlių. Negeras dalykas, į kurį niekas nekreipia akies, jis daro labai blogo įspūdžio, tai būtinai reiktų Kauno gatvėse, o labiausi – Laisvės Alejoj pašalint. Čia švaistos ir daugybė nuskarmalavusių vaikų, kurie veik graibo vaikščiojančius gatve už skvernų, prašydami nors „vieną kapeiką“. Nuo jų sunku atsikratyt, jų daugybė, jie daro taip pat labai blogo įspūdžio. […]

Antra, Kauno miesto, o ypač Laisvės Alejos liga tai lengvojo būdo gražioji lytis, kurių daug vakarais vaikštinėja. Jos gan gražiai pasirėdo, yra ir bėdnesnių, kitos apisenės, o kitos tai ir visai jaunos. Kaip tik saulė nusileidžia, iki vėlai nakčiai jos varo savo darbą kalbinėja praeivius, net sunku nuo jų atsikratyt. Daugiausia jos vaikštinėja Laisvės Aleja, matyt tai jų pamylėta gatvė.

Laisvės Aleja! Permaža tavy yra laisvės…

Ginkus

Laisvės alėja po liūties. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Laisvės Aleja“,Lietuva, nr. 75 (357), 1920 m. balandžio mėn. 2 d., p.5-6.

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64745&seqNr=5