1920 m. balandžio 20 d. | Rinkimai į Seimą Kaune

Istorijos diena, kurios laukėm nuo „Aušros“ laikų. <…> Dar tik pusė aštuonių, o jau Žaliakam Kalne, prie trečios Kauno miesto rinkimų apylenkės stovi eilėj rinkikų puskapis.

Rinkimai į Seimą Kaune

Balandžio mėn. 14 d. tai istorijos diena, kurios laukėm nuo „Aušros“ laikų. Diena graži, giedri, šilta. Sprogsta medžiai, čiulba paukštytės rėkauja kovai, ir taip maloniai šildo saulutė, kad nors ir kaitinkis atokaitoj…

Dar tik pusė aštuonių, o jau Žaliakam Kalne, prie trečios Kauno miesto rinkimų apylenkės stovi eilėj rinkikų puskapis. […] Šnekučiuojas daugiausia lenkiškai, tiesa, ne lenkiškai, bet „žaliakalniškai“: sintaksė lietuviška – žodžiai ir tarmė – neva lenkiški; dar daugumos jų prigimtoji kalba buvo lietuviška… […]

– O ką gi mes žinom, ką rinkt – davė 17 lapelių – ir rink. Bepiga žydam ir lenkam.

O mums kunigas sakė: sako, kas Žaliajam Kalne meška, tas vis tiek, ar lietuviškai kalba, ar lenkiškai tas turi balsuot už aštuntą numerį, kitaip sako negaus nei kakao, nei čekoliadų, nei pieno. […]

Plentu, nuo raitelių kazarmių, atėjo rinkt ir reitelių pulkodalis, su orkestru pryšaky ir tai pridavė nepaprastos iškilmės įspūdžio. Visų pakilo ūpas ir visi pajuto atlieka didžiai svarbią prievolę. Orkestrą ir kareivius atlydėjo vaikų būrys ir vienu metu į plentą susirinko žmonių minia. Atėjo ir komendantūros dalis. Kareiviai visi išsirikivo prieš rinkimų namus, o rinkikų eilė jau sieke per tris namus.

– Žiūrekit, žiūrekit, kiek dar ateina rinkt, – tarė vienas iš eilės – ir visi sužiūro ten, į „Saulės“ namus, nuo kur pasirodė žmonių mini.

– Tai „Saulės“ auklėtiniai ir auklėtinės, – paaiškino vienas rinkikų, nors jie ir nerenka, bet jiem šiandien švente: eina kur nor į užmiestį.

– Taip šiandien mūsų didžiausia švente – atsiduso kaž koks inteligentas.

Visi žiuri ir geris mūsų jaunimu. […]

Ketvirtoj rinkimų apylinkėj, Vytauto prospekte, ir eilė. Ir čia kalbų mišinys. Ne taip sklandžiai eina rinkimai Šančiuos ir Slabadoj. Čia neįtrauktų rinkikų daug daugiau ir tvarka prastesnė; kiti net stovėdami eilėj teiraujas už ką balsuot. Sklandžiausiai eina rinkimai Aleksote. Kalba vien lietuviškai. […]

Labai gyvai ėjo rinkimai ir 1-ojoj apylenkėj, rotušės rūmuos. Eilėse matės daugiausia žydelių.

Antrą dieną eilėse rinkikai stovėjo tik Žaliąjam Kalne, Šančiuos ir prie Karmelitų. […]

„Saulės“ rūmai, XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Rinkimai į Seimą Kaune“, Lietuva, nr. 86 (368), 1920 m. balandžio mėn. 20 d., p. 2-3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64744&seqNr=2; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64744&seqNr=3