1920 m. balandžio 22 d. | Vienintelis paveiksluotas publicistinis laikraštis „Šešėliai“

Skaitykit vienintelį paveiksluotą lietuvių publicistikos laikraštį.

ŠEŠĖLIUOS spa[u]zdinama daug paveikslų;

ŠEŠĖLIŲ paveiksluos labiausiai atvaizduojama mūsų kariuomene;

ŠEŠĖLIAI spauzdinama gražiai, sekant Eiropos iliustraciją;

ŠEŠĖLIAI leidžiami Generalinio Stabo Literatūros Skyriaus; „Šešėliai“

eina vieną kartą per mėnesį;

ŠEŠĖLIŲ reikalaukit visuos knygynuos ir iš laikraščių pardavėjų;

ŠEŠĖLIŲ KAINA: vienas numeris 3 auksinai.

Laikraštis „Šešėliai“. 1920 m. balandžio mėn. Nr. 1.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. balandžio 22 d., Nr. 88 (370), p. 4

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64742

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000693674?exId=93109&seqNr=1