1920 m. balandžio 24 d. | Ką lenkų cenzūra brauko iš Vilniaus lietuvių laikraščių

Lietuvos nepriklausomybe gauna kas kart tvirtesnio pagrindo. Anglai, Prancūzai, Vokiečiai ir kitos valstybės daro prekybos sutarčių su Lietuva, priima į save Lietuvos vyriausybės atstovus, siunčia į Kauną savo misijas.

Dabar lenkų cenzūra Vilniuj išbraukė, be kitų, net šiuos dalykėlius iš «Vilniaus Garso» ir «NaszaNiwa».

«Malonu, kad lietuviai taip mėgsta šviestis. Apsišvietus niekas mūsų nebepavergs». («Viln. G.»)

«Lietuvos prezidentas A. Smetona laikys paskaitą apie demokratybę Kaune». (Iš «N. Niwa»).

«Lietuvos nepriklausomybe gauna kas kart tvirtesnio pagrindo. Anglai, Prancūzai, Vokiečiai ir kitos valstybės daro prekybos sutarčių su Lietuva, priima į save Lietuvos vyriausybės atstovus, siunčia į Kauną savo misijas.

Lietuvos kariuomenė išvarė vokiečius iš Lietuvos į Prūsus. Dabar nėra Lietuvoje nei vieno vokiečio kareivio. Šaly, kur Lietuvo vyriausybė valdo, yra ramybė ir tvarka. Gyvenimas nebrngus duona pigi, darbininkai turi gero uždarbio». («N. Niwa».)

Traukinys, kursavęs maršrutu Vilnius – Kaunas. Kazimiero Dudėno fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Ką lenkų cenzūra brauko iš Vilniaus lietuvių laikraščių“, Lietuva, nr. 90 (372), 1920 m. balandžio mėn. 24 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64740&seqNr=4