1920 m. balandžio 25 d. | Kauno kronika

„Saulės“ gimnazijos salėj (Laisvės Alėja 55) eina antroji Katalikų Mokytojų Sąjungos laikinojo Centro Valdybos organizuojamųjų paskaitų Sąjungos nariam ir inteligentam apskritai.

Balandžio 25 d., sekmadienį, lygiai 3 val. po piet. „Saulės“ gimnazijos salėj (Laisvės Alėja 55) eina antroji Katalikų Mokytojų Sąjungos laikinojo Centro Valdybos organizuojamųjų paskaitų Sąjungos nariam ir inteligentam apskritai. Pr. Dovydaitis skaitys: „Otonas Vilmanas ir jo pedagogijos principai“.

Pranas Dovydaitis ¬– Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas, teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, enciklopedistas, apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas, Kaunas, 1921, p. 56


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. balandžio 22 d. Nr. 88 (370), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64742