1920 m. balandžio 26 d. | Danai domis Klaipėda

Kopenhagos laikraštis <Eerinigske Tidende> praneša, kad Danų prekybos sferos labai domisi tiesioginio laivų susisiekimo su Klaipėda klausimu. Susisiekimas su Klaipėda esą turėtų labai didelės svarbos tik tada, jei Klaipėdos kraštas būtų prijungtas Lietuvai, ko laukiama netrukus įvyksiant.

Kopenhaga. IV. 26 (Elta) Kopenhagos laikraštis <Eerinigske Tidende> praneša, kad Danų prekybos sferos labai domisi tiesioginio laivų susisiekimo su Klaipėda klausimu. Susisiekimas su Klaipėda esą turėtų labai didelės svarbos tik tada, jei Klaipėdos kraštas būtų prijungtas Lietuvai, ko laukiama netrukus įvyksiant. Ligi šiol Lietuva palaikiusi susisiekimą su pasaulio prekyba tik per Vokiečių kraštą. Prijungus Klaipėdos kraštą Lietuvai esą atsidarys tiesus kelias per Kopenhagą.

Atvirukas. Klaipėdos kraštas. XX a. pirmoji pusė. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Danai domis Klaipėda (1920, Balandžio 29). Lietuva (94 (376), p. 3. [žiūrėta 2020-04-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64736&seqNr=3