1920 m. balandžio 27 d. | Meno Rūmai

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija rūpinasi Lietuvių Apžvalgos parodos atidarymo dieną įsteigti Meno Rūmus. Meno Rūmai mūsų visuomenei dar naujas dalykas.

Lietuvių Meno Kūrėjų Draugija rūpinasi Lietuvių Apžvalgos parodos atidarymo dieną įsteigti Meno Rūmus. Meno Rūmai mūsų visuomenei dar naujas dalykas. Ligi šiol Meno Rūmai buvo tik svajonė. Dabar juos galima gyveniman įkelti. Meno Rūmuos – stovės amžinos vertės mūsų tautos kūriniai – paveikslų galerėja ir t. t. Kol susitvarkys gyvenimas – Meno Rūmai bus meno ir menininkų centras.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. balandžio 27 d., Nr. 92 (374), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64738