1920 m. balandžio 28 d. | Kazarmių žemės

Krašto Apsaugos Ministerija, kiek įsigalėjusi, nusprendė per šią vasarą padaryti kazarmių remontą ir rudenį ten perkelti kareivius; jie dabar gauna stovėti privačiuose butuose, kuriems reikia mokėti milžiniškos sumos, turint – iždinių butų.

[…] 1. Vokiečiams išėjus, Žemės Ūkio Ministerija buvo pavelijusi neturčiams, kad jie laikinai apsigyventų ištuštėjusiose kareivių kazarmėse ir apsaugotų jas nuo naikinimo. Sumanymas, pasirodė, kreivai nudurtas buvęs: ta biednuomenė kazarmes juoba sunaikino. Tiek jau to. Svarbiausia, kad Krašto Apsaugos Ministerija, kiek įsigalėjusi, nusprendė per šią vasarą padaryti kazarmių remontą ir rudenį ten perkelti kareivius; jie dabar gauna stovėti privačiuose butuose, kuriems reikia mokėti milžiniškos sumos, turint – iždinių butų.

2. Vyriausiojo Kariuomenės Vado buvo be to įsakyta, kad visos kariuomenės dalys pasektų 2 Panemunės batalionu: pačios gamintų sau kaikurių žemės vaisių: bulbių ir kitokių daržovių, kurioms tokie dideli pinigai dabar iš iždo mokami. Toms kariuomenės dalims skiriamos artimosios kazarmėms žemės, buvusios „kazarmennyje učastki“, kad pasidarytų iš jų daržus. […]

6. Fredoje yra nuspręsta įsteigti prieglaudą invalydams kareiviams, tai prieglaudai pavesti sklypas žemės su parku ir daržais, kad jie turėtų užsiėmimo. […]

Kareivinės Šančiuose. Kaunas, 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kazarmių žemės“, Tauta, nr. 15, 1920 m. balandžio mėn. 28 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120502&seqNr=1