1920 m. balandžio 4 d. | Kauno kronika

Aleksote Susidarė gyventojų būriai, kurie eina į fortus ir iš ten plėšia ir veža visokius geležgalius, šovinius ir šiaip valdžios namų reikmenis.

Aleksote Susidarė gyventojų būriai, kurie eina į fortus ir iš ten plėšia ir veža visokius geležgalius, šovinius ir šiaip valdžios namų reikmenis. Taip pat namie fabrikuoja, t. y. ardo šovinius ir išima švinines kulkutes, kurias parduoda Kaune.

Įdomu, kodėl neatkreipia dėmesio į tą dalyką vietinė milicija, kadangi jau buvo pora nelaimingų atsitikimų, kur net atėmė gyvybę.

G. Žinąs

Prie Kauno tvirtovės I-ojo forto griuvėsių, 1915 m. (vitber.com)


Šaltinis: „Kauno kronika“, Darbas, nr. 25, 1920 m. balandžio mėn. 4 d., p. 4.

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000036853?exId=118850&seqNr=4