1920 m. balandžio 6 d. | Lenkų puolimas

Balandžio 6 d. lenkai skaičiuje 110 žmonių su kulkosvaidžiais puolė mūsų užtvarą Pakalnės miestelyje ir Žibėčių kaime.

<…>

Balandžio 6 d. lenkai skaičiuje 110 žmonių su kulkosvaidžiais puolė mūsų užtvarą Pakalnės miestelyje ir Žibėčių kaime. Užpuolimas sėkmingai atremtas. Lenkai neteko užmuštais 1 karininko ir 1 kareivio.

Tą pačią dieną lenkai skaičiuje 30 žmonių puolė Pikelėnų kaimą tarp Jezno ir Stakliškio ir užėmė jį.

<…>

Vyr. Ltn. Urbaitis

Lenkų karinės organizacijos teismas Kaune. Fotografija “ iš knygos Petro Rusecko knygos ,,Savanorių žygiai“, Kaunas, 1937 priedų.


Šaltinis: Kariškių žodis,  1920 04 14, Nr. 16, p. 138

Prieiga internete – https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48855&biRecordId=4490