1920 m. balandžio 8 d. | Iš Kultūros ir Švietimo darbuotės

Įsteigtas kareivių knygynėlis skaitykla, į kurią siunčiami laikraščiai. Suorganizuota kareivių krautuvė. Prekės daugumoj imtos iš intendantūros. Prasidėjo mokslas kareivių mokykloj.

 (Tąsa)

Pilėnų Kun. Margio I-as batalionas. Švietimo darbas pradėtas nesenai. Batalionas stovėjo atskirai nuo pulko ir laukė iš ten instrukcijų. Bet toliau susidarė Kultūros ir Švietimo Komisija, kuri pradėjo dirbti. Įsteigtas kareivių knygynėlis skaitykla, į kurią siunčiami laikraščiai. Suorganizuota kareivių krautuvė. Prekės daugumoj imtos iš intendantūros. Prasidėjo mokslas kareivių mokykloj. Iškarto buvo daromos tik paskaitos apie švietimo reikalą, bet toliau, kada komisija, išgavus lėšų, nupirko rašomųjų dalykų, prasidėjo mokslas skaityti ir rašyti. Mokoma 1 val. vietos mokykloje. Kareiviai mielu noru imasi mokslo. Visuose Šančuose stovinčiuose dalyse buvo surengta paskaitų iš istorijos, apie Lietuvos nepriklausomybę, ir kelios paskaitos atskirai kuopose ir batalione.

Kauno mikrorajone – Šančiuose buvo ryškus patriotinis judėjimas visą tarpukarį. Šioje fotografijoje – Šančių Lietuvos šaulių sąjungos nariai 1926 m. Fotografija iš LCVA, A024-P007.


Šaltinis: Kariškių žodis, 1920 04 08, Nr. 15, p. 133

Prieiga internete – https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48856&biRecordId=4490