1920 m. birželio 1 d. | Dėl paskyrimo studentams stipendijų

Lietuvoje universiteto dar neturime, o mokslas studentams užsieny be valstybės ar visuomenės pagalbos nėra pasiekiamas. Ir valstybė, rodos, yra pasiryžusi duoti progos bent daliai studentijos eiti toliau mokslus: jau yra paskirtų valstybės stipendijų 20-ai žmonių po 2500 m. pusmečiui, ir šie „stipendijatai“ jau rengiasi važiuot į užsienius mokytis.

Jau štai antri metai, kaip aukštųjų mokyklų Lietuvos moksleivija priversta yra nebeiti toliau savo mokslo. Lietuvoje universiteto dar neturime, o mokslas studentams užsieny be valstybės ar visuomenės pagalbos nėra pasiekiamas. Ir valstybė, rodos, yra pasiryžusi duoti progos bent daliai studentijos eiti toliau mokslus: jau yra paskirtų valstybės stipendijų 20-ai žmonių po 2500 m. pusmečiui, ir šie „stipendijatai“ jau rengiasi važiuot į užsienius mokytis. Išgirdęs apie šitą stipendijų paskyrimą, ne vienas, manau, nustebs, nes apie tai, kad bus duodama stipendijos, nė kartą nebuvo skelbta laikraščiuose, ir apie tą žinojo tik nedidelis tam tikros pakraipos moksleivių būrelis, taigi jie šias stipendijas ir išsidalino. Toks stipendijų paskirstymas labai neteisingas. Jei jau valstybė iš tikrųjų atranda galimu daiktu siųsti dalį moksleivijos į užsienius, tai reikalinga paskelbti laikraščiuose laiką, iki kurio bus priimami prašymai norinčiųjų važiuoti svetur mokytis, ir tik tuomet galima skirti stipendijas. Toks dabar įvykęs šeimyniškas stipendijų paskirstymas yra neleistinas.

A. Girinis

Nuo Redakcijos. Mes patyrėme, kad švietimo ministerija rengia dabar taisykles, kurios bus paskelbtos ir kuriomis vaduojantis ateityje bus stipendijos duodamos.

Maskvos konservatorijos studentai. Iš kairės: Nikodemas Martinonis, Juozas Gruodis, Juozas Bieliūnas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuva, 1920 m. birželio 01 d., Nr. 118 (400), p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=65013