1920 m. birželio 11 d. | Nekuomet taip nėra

Žinomas milijonierius pasakęs: Turiu jau užtektinai susitaupęs pinigų, tad ir gazalinai kainą papiginsiu.

Žinomas milijonierius pasakęs: Turiu jau užtektinai susitaupęs pinigų, tad ir gazalinai kainą papiginsiu.


JAV lietuvių dienraštyje ,,Draugas“ dažnai buvo perspausdinamos garsios karikatūros, kurios padėjo skaitytojams susipažinti ne tik su gimtojo krašto Lietuvos, bet ir naująją tėvyne tapusių JAV gyvenimu. Šios karikatūros taikiniu tapo amerikiečių verslininkas Džonas Rokfeleris (1839 – 1937) per savo ilgą gyvenimą sugebėjęs tapti ne tik turtingiausiu tuometinių JAV žmogumi. Rokfeleris laikomas turtingiausiu kada nors žemės istorijoje gyvenusiu žmogumi, o dabartiniais verte jo displonuotas turtas galėjo siekti nuo 300 iki 400 milijardų JAV dolerių.  Dar 1870 m. Rokfeleris įkūrė įmonę ,,Standard Oil“, kuri neilgai trukus išsikovojo praktiškai absoliutų monopolį JAV naftos rinkose. Milžinišką kapitalą jis susikrovė investiciniais sprendimais ir gudrumu.  Jo teiginys ,,kas visą dieną dirba, neturi laiko kada uždirbti pinigų“. Dėl tokių būdų savybių, jau amžininkai pašiepdavo jo apsukrumą, taupumą ir neretai godumą. Tai ir šios karikatūros idėja. Klausiama, kas nutiktų, jei Rokfeleris , uždirbęs neįsivaizduojamus kiekius pinigų, nuspręstų atpiginti degalų kainas vartotojams, tačiau iškart pastebima, kad niekada to nebus. Nors Rokfeleris pinigais stipriai rėmė ne tik Čikagos universitetą, bet ir universiteto kūrimą Filipinuose, jo veikloje buvo matoma ir būdų apeiti tuometinius įstatymus. Beje, būdamas baptistų tikėjimo, Rokfeleris buvo nuoširdžiai religingas, tačiau kartu tikėjo ir socialiniu darvinizmu, bent ekonominiuose klausimuose, taigi silpnieji turintys užleisti vietą stipriesiems. Dėl to, jam dar gyvam esant, o ypač po mirties, kai jo turtus perėmė giminė, apie jį toliau sklandė nemažai visokiausių gandų ir legendų.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Džino Byrnso karikatūra iš serijos ,,Things That Never Happen“ vaizduojanį Džoną Rokfelerį. 1920 m. Karikatūra iš 1920 06 11 ,,Draugo“ numerio.


Šaltinis: „Draugas“,  1920 06 11

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197157