1920 m. birželio 12 d. | Įsakymas Lietuvos Kariuomenei Nr. 361

Traugdamasis iš vyriausybės priešakio, juntu prievolės pasakyti jums, kariškiai bent kelius atsisveikinimo žodžius. Man, kurio žinioje buvo kariuomenė, teko drauge su Jumis daugiau ne metai rūpintis mūsų Tėvynės gynimo reikalais, teko sielotis jos vargais ir džiaugtis jos laimėjimais.

Nr. 409. Įsakymas Lietuvos Kariuomenei Nr. 361

Traugdamasis iš vyriausybės priešakio, juntu prievolės pasakyti jums, kariškiai bent kelius atsisveikinimo žodžius. Man, kurio žinioje buvo kariuomenė, teko drauge su Jumis daugiau ne metai rūpintis mūsų Tėvynės gynimo reikalais, teko sielotis jos vargais ir džiaugtis jos laimėjimais. Buvo šviesių ir sunkių darbo valandų. Todel tikiuosi, kad sunkiųjų kliūčių įveikimas, Lietuvos nepriklausomybės keliu einant, bus kiekvienam iš mūsų malonu atsiminti. Ir daug tų kliūčių. […]

Lietuva dar toli gražu neturi visos žemės, kuri jai teisingai priklauso. Ir jau ta aplinkybė rodo, kad mūsų ginkluotai pajėgai reikia didėti, o ne mažėti. Nori nepriklausomybės, mokėk aukotis ir kantrus būk. Be ištvermės vergu patapsi.

Mano linkėjimai Jums, kariškiai, trumpi, bet širdingi: kad būtumėte ištikimi, patvarūs ir paklusnūs Steigiamajam Seimui ir jo pastatytai Valdžiai, kaip buvote V. Tarybai ir jos pastatytai laikinajai valdžiai. O aš Jums labai dėkoju visiems už tą darbą, kurį esate padarę mūsų Tėvynei man stovint valdžios priešakyje. Bendrasis darbas tesie mums brangus vargo dienų atsiminimas.

A.Smetona

Valstybės Prezidentas.

 

Majoras Merkis

Krašto Apsaugos Ministeris.

 

Kaunas, 1920 m. birželio 12 d.

Draugijos „Viltis“ 25 metų minėjimas. Pirmoje eilėje viduryje A. Smetona. 1932 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Priedėlis prie Laikinosios Vyriausybės žinių Nr. 37, 1920 m. birželio mėn. 12 d.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000143886?exId=25213&seqNr=3