1920 m. birželio 13 d. | Rozalimas

Sekmadieny birželio 13 d. čia buvo garsūs atlaidai. Žmonių, kaip paprastai, suvažiavo iš kelių parapijų. Nemaža suvažiavusių į atlaidus taip jau ,,atsileido“, kad vos ant kojų bepastovėjo.

Sekmadieny birželio 13 d. čia buvo garsūs atlaidai. Žmonių, kaip paprastai, suvažiavo iš kelių parapijų. Nemaža suvažiavusių į atlaidus taip jau ,,atsileido“, kad vos ant kojų bepastovėjo. Keletas tokių ,,atsileidusių“ iš Raginėnų kaimo, Šeduvos valsč. grįždami iš atlaidų užsuko Meidinių kaime, Rozalimo valsč. į vakaruškas, kur taip pat buvo atsileidusių ir susikivirčijo. Išvažiuojant RaginėniečiamsMeldiniečiai palaukė ant kelio ir važiuojančius taip sumušė akmenimis ir basliais, kad iš jų vienas A. B. rytojaus dieną numirė, antras P. B. irgi vargiai išgis, o trečiajam parmušė rankos kaulą.

Fotografas Kazimieras Dudėnas Rozalime 1932 m. Fotografija iš Kauno miesto muziejaus fondų.


Šaltinis: Lietuvos ūkininkas, 1920, Nr.25, p. 6

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB010DF585