1920 m. birželio 14 d. | Lenkai nesilaiko demarkacijos linijos

Birželio 14 d. Kalkūnų srity lenkai puolė mūsų sargybą ties Grauvelių kaimu. Tą pat dieną lenkai puolė mūsų sargybą Gulbinavos kaime (10 kilometrų į šiaurę nuo Kalvarijos). Pradėjus mūmšaudyt lenkai pasitraukė.

Lenkai perėjo birželio 12 d. demarkacijos liniją ties Budvedžiu kaimu (7-8 kilometrai į šiaurės vakarus nuo plento) ir paėmė 4 to kaimo pirkias.

Birželio 14 d. Kalkūnų srity lenkai puolė mūsų sargybą ties Grauvelių kaimu. Tą pat dieną lenkai puolė mūsų sargybą Gulbinavos kaime (10 kilometrų į šiaurę nuo Kalvarijos). Pradėjus mūmšaudyt lenkai pasitraukė.

Nepriklausomos Lietuvos savanoriai Kretingos surinkimo punkte. 1919 m. Žemaičių dailės muziejus


Šaltinis: Lenkai nesilaiko demarkacijos linijos (1920, Birželio 18). Lietuva (124 (406), p. 2. [žiūrėta 2020-05-18]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64726&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/2021802/LIMIS_151313115?view=http%3A%2F%2Fwww.epaveldas.lt%2FrecordObject%2FZDM%2FLIMIS-151313115&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi