1920 m. birželio 15 d. | Kauno kronika

Gyventojų žiniai, kad Miesto Ambulatorijoj prie Žydų Ligoninės skiepijami raupai kasdien.

Kadangi Kaune pasirodė keli rauplėm susirgimo atsitikimai, Kauno Miesto Valdybos Med. Sanitarijos Skyrius šiuo praneša: gyventojų žiniai, kad Miesto Ambulatorijoj prie Žydų Ligoninės skiepijami raupai kasdien (be sekmadienių) nuo 9–11 val. rytą mokant po 4 auks. vienam įskiepijimui.

Buvusi žydų ligoninė. XX a. pirma pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 121 (403), 1920 m. birželio mėn. 15 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64729&seqNr=2