1920 m. birželio 17 d. | Studentų Ateitininkų eilinis susirinkimas

Birželio 17 d. ketvirtadienį 4 ½ val. Ožeškienės g. 12 nr. Kviečiamas studentų Ateitininkų eilinis susirinkimas.

Birželio 17 d. ketvirtadienį 4 ½ val. Ožeškienės g. 12 nr. Kviečiamas studentų Ateitininkų eilinis susirinkimas. Visų draugų ir Draugių prašome atsilankyt.

Studentų ateitininkų gegužinė Aukštojoje Panemunėje, 1925 m. gegužės 24 d. Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės Viešoji biblioteka.

Šaltinis: Kauno kronika, Lietuva, 1920 m. birželio 17 d., nr. 123 (405), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2021803/C190000341237