1920 m. birželio 19 d. | Gaisras

Gaisras Birželio 17 d., ketvirtadienį, 5 val. po pietų Kaune kilo didžiausias gaisras. Ugnis išsiplėtė nuo Viliampolės tilto ligi katedros ir Vilniaus gatvės. Kalbama būsią sudegę arti 150 namų.

Gaisras Birželio 17 d., ketvirtadienį, 5 val. po pietų Kaune kilo didžiausias gaisras. Ugnis išsiplėtė nuo Viliampolės tilto ligi katedros ir Vilniaus gatvės. Kalbama būsią sudegę arti 150 namų.

Didžiausiais vargais ugnis sustabdyta jau vėlai naktį. Gaisro įrankių ir gaisrininkų trūkumas, didelė kaitra su vėju davė progos gaisrui lengvai plėstis. Gaisras padarė didžiausio neramumo mieste Visais šonais žmonės bėgo važiavo su įvairiais baldais ir daiktais. Žmonės ėmė kraustytis net iš trečios gatvės nuo gaisro, nes nuo smarkiai bėgančios ugnies galima buvo visko laukti.

Kauno miesto savivaldybės ugniagesių rūmai. Fotonuotrauka iš J. Skrinskio albumo „Kaunas“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 125 (407), 1920 m. birželio mėn. 19 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64725&seqNr=2